Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki     
Infolinia: 801 989 979
Wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych
Ze względu na często zadawane pytania poniżej udzielamy odpowiedzi dotyczące zasad związanych z wpisem do ksiąg wieczystych.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każda osoba będą ca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, osoba na rzecz której nastąpić ma dany wpis. Wniosek o wpis do księgi wieczystej może również wnieść wierzyciel, pod warunkiem że przysługuje mu prawo które może być wpisane w księdze wieczystej.

Oznaczenie żądania.

We wniosku należy określić żądanie lub żądania, czyli dokładnie określić czego dotyczy wniosek. Inaczej mówiąc - określić jakiego wpisu ma dokonać sąd rozpatrując nasz wniosek. Oprócz oznaczenia żądania należy wpisać wszystkich uczestników postępowania.

Kim są uczestnicy postępowania?

Uczestnikami postępowania - oprócz wnioskodawcy - są osoby których prawa zostały wykreślone lub obciążone albo na rzecz których ma nastąpić wpis. Wypełniony wniosek musi zostać podpisany przez Wnioskującego, lub pełnomocnika Wnioskodawcy, który spełnia wymogi przewidziane w art. 87 kpc.

Na jakim formularzu składamy wniosek?

Wnioski składamy tylko na formularzach dostępnych w sądach lub przez Internet. Przewidzano dwa rodzaje podstawowych wniosków:
a) Wniosek o założenie nowej księgi wieczystej; KW - ZAL który udostępniamy pod adresem http://cors.pl/pliki/kw_zal.zip
b) Wniosek o wpis w isniejącej już księdze wieczystej; KW - WPIS. Wniosek ten można pobrać pod adresem http://cors.pl/pliki/kw_wpis.zip
Każdy wniosek zawiera pouczenia, na podstawie których należy wypełnić wniosek z wielką starannością poprzez zaznaczenia odpowiednich pól wyboru, oraz uzupełnieniu odpowiednich pół związanych z żądaniem wpisu w poszczególnych działach księgi wieczystej. Pola nieistotne przekreślamy, w przypadku nie zakreślenia pola w którym nie dokonujemy wpisu, sąd odrzuci nasz wniosek ze względu na braki formalne.

Jakie załączniki powinniśmy złożyć wraz z wnioskiem o wpis?

a) W przypadku gdy zakładana księga wieczysta dotyczy więcej niż jednej działki - należy wypełnić formularz KW - OZN (załącznik tylko do wniosku 6a)
b) Gdy wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika ustawowego - należy dołączyć wniosek KW - PP
c) W przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy więcej niż trzech uczestników, należy załączyć wniosek KW - WU
d) Załącznik KW - ZAD wypisujemy w przypadku kiedy wnioskodawca chce złożyć wniosek w którym przekracza dopuszczalna ilość żądań formularza głównego.

Inne dokumenty które powinniśmy złożyć do wniosku o wpis.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dołączenia do wniosku o wpis innych dokumentów mających istotny wpływ na przebieg procesu, które są podstawą do wpisu w księdze wieczystej. Do takich dokumentów zaliczamy: orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, lub wyciągi z rejestrów. Dokumenty te składamy wyłącznie w oryginale, czy w formie w jakie zostały wydane. Dokumentów tych nie potwierdzamy za zgodne z oryginałem, nawet u notariusza. Wnosząc o wydanie takiego dokumentu, dobrze jest podkreślić to, że jest on nam potrzebny do wniosku o wpis.

Opłaty do wniosków o wpis / wykreślenie z KW

Dział I-O

1. sprostowanie (obejmuje zmianę numeracji działek, ich przeznaczenia, położenia, powierzchni lub ujawnienia budynku [ujawnienie takie dopuszcza się w przypadku użytkowania wieczystego gruntu]) - 60 zł,
2. odłączenie części nieruchomości - 60 zł,
3. założenie księgi wieczystej - 60 zł,

Dział II

1. wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu (także w oparciu o umowę majątkową małżeńską lub wyrok rozwodowy) - 200 zł, z wyjątkami:
a) wpis wyłącznie oparty na tytule dziedziczenia lub zniesienia współwłasności - 150 zł (niezależnie od liczby udziałów),
b) wpis udziału we współwłasności na innych podstawach - proporcjonalnie do wielkości udziału, nie mniej niż 100 zł za udział,
c) wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu w oparciu o dokonany podział majątku wspólnego małżonków - 150 zł,
2. sprostowanie brzmienia nazwiska, imienia, firmy - 60 zł,

Dział III i IV

1. wpis hipoteki, służebności, użytkowania - 200 zł od każdej hipoteki, służebności i prawa użytkowania, chyba że hipoteka ma charakter łączny albo służebność tej samej treści wpisana jest w dwóch lub kilku księgach wieczystych,
2. wpis roszczenia o przeniesienie własności, najmu lub dzierżawy - 150 zł,
3. wpis ostrzeżeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. na mocy orzeczenia sądu - 60 zł),
4. wykreślenie praw i ostrzeżeń wskazanych w pkt. 1-3 (połowa wskazanej tam opłaty),
5. wykreślenie ciężaru realnego na rzecz Skarbu Państwa - 100 zł,
6. wykreślenie dożywocia - 75 zł (wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym określona jest przez przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - art. 42 - 48).
Pomoc | Regulamin | Opłaty | Komunikaty | Kontakt | Napisz do nas | Referencje | Polub nas na FB
Artur Głowacki sp. z o.o., Romera 11, 41-403 Chełm Śląski, NIP PL 646-29-37-017, REGON 3607977550, KRS 0000539757, Kapitał założycielski 5 000 zł